قالب های بیست اسکریپت

تست قالب های بیست اسکریپت

یکی بـود ... یکی نـــبود

من همیشه از اول قصه های مادر بزرگ می ترسیدم

و آخر هم به واقعیت می پیوست…

یکی بــــود…یکی نــــــبود…!!!

[ دوشنبه سوم مهر 1391 ] [ 18:1 ] [ صـ.م ] [ ]

تنها بودن …

تنها بودن قدرت می خواهد ،

و این قدرت را کسی به من داد ،

که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم …

[ دوشنبه سوم مهر 1391 ] [ 17:58 ] [ صـ.م ] [ ]

مسافر ...

نه با خودت چتـــر داشتی

نه روزنـــامه

نه چمـــدان…

عـــاشقت شدم…

از کجا می فهمیدم مســـافری ...

[ دوشنبه سوم مهر 1391 ] [ 17:56 ] [ صـ.م ] [ ]

لبخندم …

یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام

برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …

آنقدر تمـــــــــیز میخندم

که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …

و من در جیب هـــایــــم

دست های خالـــی ام را فریب دهـــم

که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد …

[ یکشنبه دوم مهر 1391 ] [ 15:20 ] [ صـ.م ] [ ]