عاشقانه های بیست اسکریپت | می پوشانم

می پوشانم دلتنگی ام را

با بستری از خاطرات اما باز کسی در دلم ،

" تـــــــــــــو "

را فریاد می زند....

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | بازهم..

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم…

دیوار اتاق پناهم میدهد…

بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | دروغ دوست داشتنی

می گویند انسانها میمیرند ولی صداها می مانند
ولی خدایا این عادلانه نیست
صدای او که به دروغ می گفت دوستت دارم هم باقی بماند

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | در آخر...

در آخر گفت : بازی برد و باخت دارد....

زبانم بند آمد که به او بگویم :

بی انصاف کدام بازی ؟ ، من با تو زندگی کردم...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | خوشبختی

خوشبختی
ملاقات دوباره چشم های توست حتی اگر در نگاه تو تصویری
از رویای با هم بودنمان نباشد

توسط: مديريت