عاشقانه های بیست اسکریپت | آغوش تو باشد


تمام دنیا هم که بروند
تمام دنیا هم که نباشند تمام دنیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند

تو هستی...

آغوش تو باشد ، بوسه‌‌های تو باشد ، همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | خیال تو...

خیـآل بـودن در آغـوش

مـردے جـز تـو مـرآ بـه جنـون مے کشـآند

مـن فقـط بـه عطـر تـن تـو عـآدت دآرم

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | غربت دیرینه ام

 غربت دیرینه ام را با تو قسمت می کنم / تا ابد با درد و رنج خویش خلوت می کنم

رفتی و با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد / من در این ویرانه ها احساس غربت می کنم !!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | گاهی...

گاهی مجبورم بغض هایم را

 با خنده های بلند خفه کنم

که دیگران نگویند دیدی ؟ بالاخره شکستی

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | بی‌ تو...

بی‌ تو این من هیچ وقت کامل نمی شود

اگر نبودی باز هم به تو فکر می‌‌کردم

همین و دیگر هیچ

توسط: مديريت