عاشقانه های بیست اسکریپت | کنارم
کنارم خیلی ها هستند اما.....!!!

دلم.....!!

پیش "تو" آرام است .....!!!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | هوای دو نفره

هوای دو نفره داشتن نه ابر میخواهد،

نه باران ، نه یک بعدظهر پاییزی.....

کافیست حواسمان به هم باشد!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | من عاشـــــــــق نیستم!

من عاشـــــــــق نیستم!

فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم…

مثل اینکه تـــــــــب کند گــــــــرم و ســـــــــرد میشود

توی سیــــــــنه ام چـــــــــنگ می زند آب میشود…

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | همیشه

نیمی از دلم را عشق فراگرفته

و نیم دیگرش را شعر

اما تو نه عشق را می شناسی و

نه شعر را از پشت تمام پنجره های باز و بسته

جستجویت می کنم

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | ساده ترین لباس

مال کسی باش که حتی ساده ترین لباس تنت باشد. ...

تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید :

این همه دنیای من است . . .

توسط: مديريت