عاشقانه های بیست اسکریپت | تو را

تو را در قلب شعرم میگذارم

بنام عشق آنرا می نگارم

تمام حرف من در شعر این بود

تو را تا بی نهایت دوست دارم

توسط: مديريت