عاشقانه های بیست اسکریپت | می خواهم عشــــــــــــق بماند...

 می خواهم "عشــــق" بماند و لبخندی که هدیه لبهایِ تـــ♥ــوست...

می خواهم "من" باشم و "تو" باشی و

زنـــــــــــدگیـــــــــــــــــ....

زیبایی سرشار از انعکاسِ مــــا...

می خواهم عاشــــــــــقت باشم...

می خواهم عشــــــــــــق بماند...

توسط: مديريت