عاشقانه های بیست اسکریپت | همیشه

نیمی از دلم را عشق فراگرفته

و نیم دیگرش را شعر

اما تو نه عشق را می شناسی و

نه شعر را از پشت تمام پنجره های باز و بسته

جستجویت می کنم

توسط: مديريت