عاشقانه های بیست اسکریپت | درد من تنهاییم نیست!

درد من تنهاییم نیست!

درد من این است که هر روز از خودم مى پرسم

مگر خودش مرا انتخاب نکرد؟!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | تو را

تو را در قلب شعرم میگذارم

بنام عشق آنرا می نگارم

تمام حرف من در شعر این بود

تو را تا بی نهایت دوست دارم

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | می خواهم عشــــــــــــق بماند...

 می خواهم "عشــــق" بماند و لبخندی که هدیه لبهایِ تـــ♥ــوست...

می خواهم "من" باشم و "تو" باشی و

زنـــــــــــدگیـــــــــــــــــ....

زیبایی سرشار از انعکاسِ مــــا...

می خواهم عاشــــــــــقت باشم...

می خواهم عشــــــــــــق بماند...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | گرما

گرما یعنی نفس های تو....
دست های تو...
آغوش تو... من به خورشید ایمان ندارم...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | بـــیـــهوده

بـــیـــهوده ورق مـــی خورنــــــــد …

تـــقــویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای مـــــن … همــــه یکـــــ روزنــــد …

شنبــــه هــایــــ کـــــه فقـــط  پــیــشــوندشــــــانـــ عـــوضــــ می شــــــود …

توسط: مديريت