تبلیغات
شماره نوع مکان قیمت دوره
1 بنر 468 در 60 تمامی صفحات 35.000 یک ماه
2 بنر 120 در 240 تمامی صفحات 25.000 یک ماه
3 لینک در قالب ها
(افزایش بک لینک)
تمامی قالب ها 20.000 یک ماه
4 لینک در قالب ها
( تاثیری بر تغییر بک لینک ندارد و فقط برای افزایش بازدید استفاده می شود)
تمامی قالب ها 15.000 یک ماه
5 لوگو در تمامی قالب ها
(تمامی قالب های منتشر شده و مورد استفاده کاربران)
تمامی قالب ها 30.000 یک ماه
6 لینک در سایت تمامی صفحات 10.000 یک ماه
7 پست ثابت تمامی صفحات 40.000 یک ماه
8 پاپ آپ تمامی صفحات 80.000 یک ماه
برای درج تبلیغ در سایت هزینه مربوط به تبلیغ مورد نظرتان را واریز کنید ، سپس از طریق بخش تماس با ما ، اطلاعات واریز و ... را برای ما ارسال کنید
شماره حساب و شماره کارت جهت واریز هزینه :
شماره کارت : بانک پارسیان : ۰۵۸۴ ۵۵۳۴ ۰۶۱۰ ۶۲۲۱