عاشقانه های بیست اسکریپت | غربت دیرینه ام

 غربت دیرینه ام را با تو قسمت می کنم / تا ابد با درد و رنج خویش خلوت می کنم

رفتی و با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد / من در این ویرانه ها احساس غربت می کنم !!

توسط: مديريت