عاشقانه های بیست اسکریپت | بی‌ تو...

بی‌ تو این من هیچ وقت کامل نمی شود

اگر نبودی باز هم به تو فکر می‌‌کردم

همین و دیگر هیچ

توسط: مديريت